S. 2-864 Dossierfiche K. 50-1075

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de situatie van de gemeentefinanciŽn te verbeteren
Daniel Bacquelaine   Filip Anthuenis   Charles Janssens   Jan Peeters  

belasting van natuurlijke personen
lokale financiŽn

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1075/1 Wetsvoorstel 1/2/2001
K. 50-1075/2 Amendementen 3/7/2001
K. 50-1075/3 Verslag namens de commissie 10/7/2001
K. 50-1075/4 Tekst aangenomen door de commissie 10/7/2001
2-864/1 2-864/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/7/2001
K. 50-1075/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 17/7/2001
K. 50-1075/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/7/2001
2-864/2 2-864/2 (PDF) Amendement 14/11/2001
2-864/3 2-864/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/11/2001
2-864/4 2-864/4 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 28/11/2001
2-864/5 2-864/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 29/11/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
1/2/2001   Indiening Doc. K. 50-1075/1
8/2/2001   Inoverwegingneming
10/7/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1075/3
17/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 10-23
17/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-31/o8)
Integraal verslag nr. 154, p. 49-50
Doc. K. 50-1075/6
17/7/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/7/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-864/1 2-864/1 (PDF)
19/10/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 71.
19/10/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/11/2001   Inschrijving op agenda
28/11/2001   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-864/4 2-864/4 (PDF)
29/11/2001   Algemene bespreking Hand. 2-160 Hand. 2-160 (PDF)
29/11/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-160 Hand. 2-160 (PDF)
29/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-15/o3) Hand. 2-161 Hand. 2-161 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/10/2001   Verzending naar commissie
14/11/2001   Inschrijving op agenda
14/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
14/11/2001   Bespreking
14/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-4/o2)
14/11/2001   Aanneming zonder amendering
21/11/2001   Inschrijving op agenda
21/11/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-864/3 2-864/3 (PDF)
29/11/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/12/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/12/2001   Bekrachtiging en afkondiging
28/12/2001   Bekendmaking (45035)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/7/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/11/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/11/2001, 21/11/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/7/2001 15 22/10/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 71.
Onderzoekstermijn (S1) 20/10/2001 60 14/1/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/12/2001 28/12/2001 , blz 45035

Kruispuntbank van de wetgeving