S. 2-862 Dossierfiche K. 50-77

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7 van de wet van 13 juli 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen
Hubert Brouns   Jo Vandeurzen  

orgaantransplantatie
kind

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-77/1 Wetsvoorstel 9/9/1999
K. 50-77/2 Amendement 17/5/2001
K. 50-77/3 Verslag namens de commissie 16/7/2001
K. 50-77/4 Tekst aangenomen door de commissie 16/7/2001
2-862/1 2-862/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/7/2001
K. 50-77/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/7/2001
2-862/2 2-862/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/10/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
9/9/1999   Indiening Doc. K. 50-77/1
14/10/1999   Inoverwegingneming
16/7/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-77/3
17/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 3-5
17/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-1/o4)
Integraal verslag nr. 154, p. 48
Doc. K. 50-77/5
17/7/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/7/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-862/1 2-862/1 (PDF)
23/10/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-862/2 2-862/2 (PDF)
23/10/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/11/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/12/2001   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2002   Bekendmaking (58952-58953)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/7/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/7/2001 15 22/10/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 18/7/2001 0 22/10/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/12/2001 31/12/2002 , blz 58952-58953

Kruispuntbank van de wetgeving