S. 2-861 Dossierfiche K. 50-1017

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
Jos Ansoms   Simonne Creyf  

geldboete
overtreding van het verkeersreglement
verzekering
wegvervoer
wegverkeer
werkgever

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1017/1 Wetsvoorstel 15/12/2000
K. 50-1017/2 Verslag namens de commissie 16/7/2001
2-861/1 2-861/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/7/2001
K. 50-1017/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/7/2001
2-861/2 2-861/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/10/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
15/12/2000   Indiening Doc. K. 50-1017/1
11/1/2001   Inoverwegingneming
16/7/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1017/2
17/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 1-3
17/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 154, p. 48
Doc. K. 50-1017/3
17/7/2001   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
17/7/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-861/1 2-861/1 (PDF)
23/10/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-861/2 2-861/2 (PDF)
23/10/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/11/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/1/2002   Bekrachtiging en afkondiging
1/2/2002   Bekendmaking (3461)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/7/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/7/2001 15 22/10/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 18/7/2001 0 22/10/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/1/2002 1/2/2002 , blz 3461

Kruispuntbank van de wetgeving