S. 2-839 Dossierfiche K. 50-1465

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité van het Rode Kruis, ondertekend te Brussel op 19 april 1999
Regering G. Verhofstadt I  

zetel van de instelling
Rode Kruis
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-839/1 2-839/1 (PDF) Wetsontwerp 9/7/2001
2-839/2 2-839/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/10/2001
K. 50-1465/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/10/2001
K. 50-1465/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/12/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/7/2001   Indiening Doc. 2-839/1 2-839/1 (PDF)
9/7/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/10/2001   Inschrijving op agenda
18/10/2001   Algemene bespreking Hand. 2-148 Hand. 2-148 (PDF)
18/10/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-148 Hand. 2-148 (PDF)
18/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 2-148 Hand. 2-148 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/7/2001   Verzending naar commissie
10/10/2001   Inschrijving op agenda
10/10/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
10/10/2001   Bespreking
10/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
10/10/2001   Aanneming zonder amendering
10/10/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
18/10/2001   Overzending Doc. K. 50-1465/1
5/12/2001   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 453
18/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 191, p. 34-35
20/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 195, p. 52
Doc. K. 50-1465/2
20/12/2001   Aanneming zonder amendering
20/12/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/3/2002   Bekrachtiging en afkondiging
28/5/2004   Bekendmaking (41598-41601)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/10/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 10/10/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2001, 20/12/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/3/2002 28/5/2004 , blz 41598-41601

Kruispuntbank van de wetgeving