S. 2-831 Dossierfiche K. 50-1291

Wetsontwerp betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven
Regering G. Verhofstadt I  

deeltijdarbeid
organisatie van het werk
sociale bijdrage
steun aan ondernemingen
atypische arbeid
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
flexibiliteit van de arbeid
vaderschapsverlof
ouderverlof
wettige arbeidsduur
arbeidstijdverkorting
sociale partner
binnenvaart
arbeidsverdeling
palliatieve zorg
levenskwaliteit
Nationale Arbeidsraad
verlof om sociale redenen
vervroegd pensioen
onderlinge beroepsovereenkomst
adoptie
loopbaanonderbreking
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
collectieve arbeidsovereenkomst
beroepsleven
werkgelegenheidsbevordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1291/1 Wetsontwerp 11/6/2001
K. 50-1291/2 Amendementen 19/6/2001
K. 50-1291/3 Verslag namens de commissie 27/6/2001
K. 50-1291/4 Tekst aangenomen door de commissie 27/6/2001
K. 50-1291/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 3/7/2001
2-831/1 2-831/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/7/2001
K. 50-1291/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/7/2001
2-831/2 2-831/2 (PDF) Amendementen 10/7/2001
2-831/3 2-831/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/2001
2-831/4 2-831/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/7/2001
2-831/5 2-831/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/7/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
11/6/2001   Indiening Doc. K. 50-1291/1
2/7/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1290/3
3/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 145, p. 26-42 + p. 50-52 + p. 57-58
4/7/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
5/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 149, p. 8-9
5/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+98/-0/o43)
Integraal verslag nr. 149, p. 9-11
Doc. K. 50-1291/6
5/7/2001   Aanneming na amendering door commissie
14/6/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/24 2-82/24 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
4/7/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
4/7/2001   Inschrijving op agenda
4/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
4/7/2001   Bespreking
4/7/2001   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
5/7/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-831/1 2-831/1 (PDF)
5/7/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 61
5/7/2001   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/7/2001   Inschrijving op agenda
18/7/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag
18/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-138 Hand. 2-138 (PDF)
18/7/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-138 Hand. 2-138 (PDF)
19/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o12)
Ten gevolge deze stemming vervallen de wetsvoorstellen 2-122 en 2-237.
Hand. 2-142 Hand. 2-142 (PDF)
Doc. 2-831/5 2-831/5 (PDF)
5/7/2001   Verzending naar commissie
10/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
10/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o4)
10/7/2001   Aanneming zonder amendering
16/7/2001   Inschrijving op agenda
16/7/2001   Goedkeuring verslag
eenparig (8 stemmen)
19/7/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/7/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/8/2001   Bekrachtiging en afkondiging
15/9/2001   Bekendmaking (30949-30957)
9/10/2001   Erratum (34387)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/7/2001, 5/7/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/7/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2001, 19/7/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/7/2001, 16/7/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/7/2001 5 10/7/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 61
Onderzoekstermijn (S1) 6/7/2001 30 23/10/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2001 15/9/2001 , blz 30949-30957
Errata
Op 9/10/2001 , blz 34387

Kruispuntbank van de wetgeving