S. 2-830 Dossierfiche K. 50-1290

Wetsontwerp tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers
Regering G. Verhofstadt I  

tijdelijk werk
begrotingsfonds
beroepsopleiding
werkloosheidsbestrijding
sociale bijdrage
langdurige werkloosheid
oudere werknemer
integratiebedrijf
eerste betrekking
jeugdwerkloosheid
jeugdige werknemer
steun voor herplaatsing
herintreding
vormingsverlof
werkloosheidsverzekering
Nationale Arbeidsraad
loonkosten
onderlinge beroepsovereenkomst
administratieve formaliteit
loopbaanonderbreking
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
arbeidsvoorwaarden
collectieve arbeidsovereenkomst
werkgelegenheidsbeleid
opneming in het beroepsleven
uitzendbureau
beroepsleven
werkgelegenheidsbevordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1290/1 Wetsontwerp 11/6/2001
K. 50-1290/2 Amendementen 19/6/2001
K. 50-1290/3 Verslag namens de commissie 2/7/2001
K. 50-1290/4 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 3/7/2001
2-830/1 2-830/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/7/2001
K. 50-1290/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/7/2001
2-830/2 2-830/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/2001
2-830/3 2-830/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/7/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
11/6/2001   Indiening Doc. K. 50-1290/1
2/7/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1290/3
3/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 145, p. 26-42 + p. 50-57
4/7/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
5/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 149, p. 7
5/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+98/-0/o43)
Integraal verslag nr. 149, p. 7-8
Doc. K. 50-1290/5
5/7/2001   Aanneming zonder amendering
14/6/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/24 2-82/24 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
4/7/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
4/7/2001   Inschrijving op agenda
4/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
4/7/2001   Bespreking
4/7/2001   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
5/7/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-830/1 2-830/1 (PDF)
5/7/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 60
5/7/2001   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/7/2001   Inschrijving op agenda
18/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-138 Hand. 2-138 (PDF)
19/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o5) Hand. 2-142 Hand. 2-142 (PDF)
Doc. 2-830/3 2-830/3 (PDF)
5/7/2001   Verzending naar commissie
10/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
10/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o4)
10/7/2001   Aanneming zonder amendering
16/7/2001   Inschrijving op agenda
16/7/2001   Goedkeuring verslag
eenparig (8 stemmen)
19/7/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/7/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/9/2001   Bekrachtiging en afkondiging
15/9/2001   Bekendmaking (30941-30948)
9/10/2001   Erratum (34387)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/7/2001, 5/7/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/7/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2001, 19/7/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/7/2001, 16/7/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/7/2001 5 10/7/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 60
Onderzoekstermijn (S1) 6/7/2001 30 23/10/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/9/2001 15/9/2001 , blz 30941-30948
Errata
Op 9/10/2001 , blz 34387

Kruispuntbank van de wetgeving