S. 2-828 Dossierfiche                  

Benoeming van leden en plaatsvervangers voor het Vast ComitÚ van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ComitÚ I)

Vaste ComitÚs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-828/1 2-828/1 (PDF) Kandidatenlijst 9/7/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/7/2001   Indiening Doc. 2-828/1 2-828/1 (PDF)
19/7/2001   Einde behandeling
19/7/2001   Aanneming
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Aangenomen 19/7/2001
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŰindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving