S. 2-825 Dossierfiche K. 50-1317

Wetsontwerp betreffende Belgacom
Regering G. Verhofstadt I  

privatisering
arbeidsbetrekking
sociale zekerheid
Proximus
personeelsstatuut
deelneming
delegatie van bevoegdheid
overheidsbedrijf
pensioenregeling
collectieve arbeidsovereenkomst
aandeel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1317/1 Wetsontwerp 25/6/2001
K. 50-1317/2 Verslag namens de commissie 27/6/2001
K. 50-1317/3 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 27/6/2001
2-825/1 2-825/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 3/7/2001
2-825/2 2-825/2 (PDF) Amendementen 3/7/2001
K. 50-1317/4 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 3/7/2001
K. 50-1317/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/7/2001
2-825/3 2-825/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/7/2001
2-825/4 2-825/4 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/7/2001
2-825/5 2-825/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/7/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
25/6/2001   Indiening Doc. K. 50-1317/1
25/6/2001   Aanneming in commissie (technische correctie) Doc. K. 50-1317/2
26/6/2001   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 137, p. 2-7
3/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 144, p. 1-29 + nr. 145, p. 1-14 + p. 16-19 + p. 43-44
3/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+78/-13/o37)
Integraal verslag nr. 145, p. 44-45
Doc. K. 50-1317/5
3/7/2001   Aanneming zonder amendering
technische correcties
27/6/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/25 2-82/25 (PDF)
27/6/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/25 2-82/25 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
3/7/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-825/1 2-825/1 (PDF)
3/7/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 59.
3/7/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/7/2001   Inschrijving op agenda
12/7/2001   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-825/4 2-825/4 (PDF)
12/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-136 Hand. 2-136 (PDF)
12/7/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-136 Hand. 2-136 (PDF)
12/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-6/o11) Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/7/2001   Verzending naar commissie
4/7/2001   Inschrijving op agenda
4/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt
4/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o3)
4/7/2001   Aanneming zonder amendering
4/7/2001   Vertrouwen rapporteur
12/7/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/7/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/8/2001   Bekrachtiging en afkondiging
25/8/2001   Bekendmaking (28589-28590)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/7/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/7/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 4/7/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/7/2001 5 9/7/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 59.
Onderzoekstermijn (S1) 4/7/2001 15 18/7/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2001 25/8/2001 , blz 28589-28590

Kruispuntbank van de wetgeving