S. 2-824 Dossierfiche K. 50-1464

Wetsontwerp houdende instemming met het amendement op het Verdrag van Bazel van 22 maart 1989 inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, aangenomen op de derde vergadering van de Conferentie van de Partijen, gehouden te Genève op 22 september 1995
Regering G. Verhofstadt I  

gevaarlijk afval
ontwikkelingsland
afvalverwijdering
uitvoer van afvalstoffen
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-824/1 2-824/1 (PDF) Wetsontwerp 3/7/2001
2-824/2 2-824/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/10/2001
K. 50-1464/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/10/2001
K. 50-1464/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/12/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/7/2001   Indiening Doc. 2-824/1 2-824/1 (PDF)
3/7/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/10/2001   Inschrijving op agenda
18/10/2001   Algemene bespreking Hand. 2-148 Hand. 2-148 (PDF)
18/10/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-148 Hand. 2-148 (PDF)
18/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 2-148 Hand. 2-148 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/7/2001   Verzending naar commissie
10/10/2001   Inschrijving op agenda
10/10/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
10/10/2001   Bespreking
10/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
10/10/2001   Aanneming zonder amendering
10/10/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
18/10/2001   Overzending Doc. K. 50-1464/1
5/12/2001   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 453
18/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 191, p. 34
20/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 195, p. 51-52
Doc. K. 50-1464/2
20/12/2001   Aanneming zonder amendering
20/12/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/3/2002   Bekrachtiging en afkondiging
28/10/2003   Bekendmaking (52208-52211)
8/10/2019   Erratum (92495-92499)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/10/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 10/10/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2001, 20/12/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/3/2002 28/10/2003 , blz 52208-52211
Errata
Op 8/10/2019 , blz 92495-92499

Kruispuntbank van de wetgeving