S. 2-820 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is
Anne-Marie Lizin    Marie Nagy    Nathalie de T' Serclaes    Sfia Bouarfa    Paul Galand   

islamitisch recht
migrerende vrouw
echtscheiding
gemengd huwelijk
islam
burgerlijk recht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-820/1 2-820/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/6/2001
2-820/2 2-820/2 (PDF) Amendementen 20/4/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/6/2001   Indiening Doc. 2-820/1 2-820/1 (PDF)
11/10/2001   Inoverwegingneming
11/10/2001   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
11/10/2001   Verzending naar commissie
13/3/2002   Inschrijving op agenda
13/3/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
13/3/2002   Bespreking
20/3/2002   Inschrijving op agenda
20/3/2002   Hoorzitting met professor J. Erauw, Universiteit Gent
20/3/2002   Hoorzitting met professor M. Fallon, UCL
20/3/2002   Hoorzitting met professor M.-C. Foblets, KULeuven
20/3/2002   Hoorzitting met mevrouw H. Guerra, vzw Vrouwenstem
20/3/2002   Hoorzitting met mevrouw K. Khourcha, plate-forme répudiation
20/3/2002   Hoorzitting met mevrouw S. Ben Abdel Kader, Conseil des femmes francophones
20/3/2002   Gedachtewisseling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
In behandeling 13/3/2002, 20/3/2002

Kruispuntbank van de wetgeving