S. 2-817 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgmeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel
Magdeleine Willame-Boonen    Sabine de Bethune    Anne-Marie Lizin    Nathalie de T' Serclaes   

vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
mensenhandel
politie
prostitutie
openbare orde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-817/1 2-817/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/6/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/6/2001   Indiening Doc. 2-817/1 2-817/1 (PDF)
29/11/2001   Inoverwegingneming
29/11/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
29/11/2001   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving