S. 2-808 Dossierfiche                  

Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp betreffende het recht van antwoord en het recht van informatie

regionaal parlement
rechtsregels voor informatie
recht van weerwoord
persvrijheid
pers
radiouitzending
machtsconflict
televisie
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-808/1 2-808/1 (PDF) Verslag namens de commissie 5/7/2001
2-808/2 2-808/2 (PDF) Voorstel van gemotiveerd advies aangenomen door de commissie 5/7/2001
                                      
Chronologie
  Belangenconflict
  [S1] Behandeling door Senaat
6/6/2001   Voorlegging aan Senaat voor gemotiveerd advies
6/6/2001   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/7/2001   Inschrijving op agenda
12/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
12/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-12/o2) Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/6/2001   Verzending naar commissie
12/7/2001   Uitbrengen gemotiveerd advies
Mededeling aan de Eerste Minister, aan de voorzitter van het Vlaams Parlement en aan de voorzitter van de Kamer.
9/11/2001   Ontvangst brief akkoord Eerste Minister
22/11/2001   Mededeling in plenaire vergadering
22/11/2001   Oplossing belangenconflict
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Belangenconflict Belangenconflict opgelost  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/7/2001
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving