S. 2-805 Dossierfiche K. 50-597

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 7 en 10 van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking
Servais Verherstraeten  

hormoon
voederen van dieren
strafrechtelijke aansprakelijkheid
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
dierlijk product
veeteelt
onderzoeksorganisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-597/1 Wetsvoorstel 26/4/2000
K. 50-597/2 Amendementen 16/5/2001
K. 50-597/3 Amendementen 23/5/2001
K. 50-597/4 Amendementen 29/5/2001
K. 50-597/5 Amendementen 1/6/2001
K. 50-597/6 Amendementen 11/6/2001
K. 50-597/7 Amendement 12/6/2001
K. 50-597/8 Verslag namens de commissie 22/6/2001
K. 50-597/9 Tekst aangenomen door de commissie 22/6/2001
K. 50-597/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/6/2001
2-805/1 2-805/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/6/2001
2-805/2 2-805/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/7/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/4/2000   Indiening Doc. K. 50-597/1
4/5/2000   Inoverwegingneming
22/6/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-597/8
26/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 137, p. 9-10
28/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 143, p. 27
Doc. K. 50-597/10
28/6/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
29/6/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-805/1 2-805/1 (PDF)
17/7/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-805/2 2-805/2 (PDF)
17/7/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/7/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/8/2001   Bekrachtiging en afkondiging
30/10/2001   Bekendmaking (37556-37557)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/6/2001, 28/6/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/6/2001 15 16/7/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/6/2001 0 16/7/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2001 30/10/2001 , blz 37556-37557

Kruispuntbank van de wetgeving