S. 2-804 Dossierfiche K. 50-1275

Wetsontwerp tot bekrachtiging en wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Regering G. Verhofstadt I  

gedelegeerde wetgeving
beslag op bezittingen
besluit
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
gerechtelijk onderzoek
dierlijk product
volksgezondheid
landbouw en voeding
rundvlees
medische diagnose
bescherming van de consument
onderzoeksorganisme
veterinair product
internationale conventie
internationaal recht-intern recht
Keuringsdienst van waren
hormoon
strafsanctie
delegatie van bevoegdheid
financiering
plantaardige productie
voedingsproduct

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1275/1 Wetsontwerp 30/5/2001
K. 50-1275/2 Verslag namens de commissie 19/6/2001
K. 50-1275/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/6/2001
2-804/1 2-804/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/6/2001
2-804/2 2-804/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 5/7/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
30/5/2001   Indiening Doc. K. 50-1275/1
19/6/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1275/2
26/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 137, p. 9
28/6/2001   Bespreking
Tekstcorrecties, Integraal verslag nr. 143, p. 27
28/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+125/-0/o24)
Integraal verslag nr. 143, p.27
Doc. K. 50-1275/3
28/6/2001   Aanneming zonder amendering
tekstcorrecties
14/6/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/24 2-82/24 (PDF)
14/6/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/24 2-82/24 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
29/6/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-804/1 2-804/1 (PDF)
5/7/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-804/2 2-804/2 (PDF)
5/7/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/7/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/7/2001   Bekrachtiging en afkondiging
18/8/2001   Bekendmaking (27837-27838)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/6/2001, 28/6/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/6/2001 5 4/7/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/6/2001 0 4/7/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/7/2001 18/8/2001 , blz 27837-27838

Kruispuntbank van de wetgeving