S. 2-803 Dossierfiche K. 50-1318

Wetsontwerp tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen
Thierry Giet   Hugo Coveliers   Daniel Bacquelaine   Dirk Van der Maelen   Gérard Gobert   Fauzaya Talhaoui  

internationale politiek
begrotingsfonds
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
hoofdstad

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1318/1 Wetsvoorstel 26/6/2001
K. 50-1318/2 Amendementen 27/6/2001
K. 50-1318/3 Amendementen 28/6/2001
K. 50-1318/4 Verslag namens de commissie 28/6/2001
K. 50-1318/5 Tekst aangenomen door de commissie 28/6/2001
K. 50-1318/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 28/6/2001
K. 50-1318/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/6/2001
2-803/1 2-803/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/6/2001
2-803/2 2-803/2 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 17/7/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/6/2001   Indiening Doc. K. 50-1318/1
27/6/2001   Inoverwegingneming
27/6/2001   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 138, p. 1-2
28/6/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1318/4
28/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 143, p. 23-24 + p. 64
28/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-38/o5)
Integraal verslag nr. 143, p. 64-65
Doc. K. 50-1318/7
28/6/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
29/6/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-803/1 2-803/1 (PDF)
17/7/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-803/2 2-803/2 (PDF)
17/7/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/7/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/8/2001   Bekrachtiging en afkondiging
18/9/2001   Bekendmaking (31069-31070)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/6/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/6/2001 15 16/7/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/6/2001 0 16/7/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2001 18/9/2001 , blz 31069-31070

Kruispuntbank van de wetgeving