S. 2-801 Dossierfiche K. 50-1359

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de wederzijdse beveiliging van geclassificeerde gegevens, ondertekend te Brussel op 7 november 1996
Regering G. Verhofstadt I  

NAVO
toegang tot de informatie
vertrouwelijkheid
gegevensbescherming
overheidscontract
ratificatie van een overeenkomst
Duitsland
overheidsopdrachten
Overeenkomst inzake overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-801/1 2-801/1 (PDF) Wetsontwerp 25/6/2001
2-801/2 2-801/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/6/2001
K. 50-1359/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/7/2001
K. 50-1359/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/10/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/6/2001   Indiening Doc. 2-801/1 2-801/1 (PDF)
25/6/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-135 Hand. 2-135 (PDF)
10/7/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-135 Hand. 2-135 (PDF)
12/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/6/2001   Verzending naar commissie
28/6/2001   Inschrijving op agenda
28/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Geens
28/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
28/6/2001   Aanneming zonder amendering
28/6/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
12/7/2001   Overzending Doc. K. 50-1359/1
4/10/2001   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 403
18/10/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 168, p. 27-28
18/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 168, p. 46-47
Hand. 2-148 Hand. 2-148 (PDF)
Doc. K. 50-1359/2
18/10/2001   Aanneming zonder amendering
18/10/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/12/2001   Bekrachtiging en afkondiging
15/6/2002   Bekendmaking (27698-27703)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2001, 12/7/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/6/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/10/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/12/2001 15/6/2002 , blz 27698-27703

Kruispuntbank van de wetgeving