S. 2-799 Dossierfiche K. 50-1267

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de bijdrage van de werkgever in de reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling
Regering G. Verhofstadt I  

duurzame mobiliteit
openbaar vervoer
belasting van natuurlijke personen
belastingontheffing
pendel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1267/1 Wetsontwerp 23/5/2001
K. 50-1267/2 Verslag namens de commissie 12/6/2001
K. 50-1267/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/6/2001
2-799/1 2-799/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/6/2001
2-799/2 2-799/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/6/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
23/5/2001   Indiening Doc. K. 50-1267/1
12/6/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1267/2
20/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 135, p. 9-12
21/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 136, p. 18-19
21/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 136, p. 28
Doc. K. 50-1267/3
21/6/2001   Aanneming zonder amendering
14/6/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/24 2-82/24 (PDF)
14/6/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/24 2-82/24 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
22/6/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-799/1 2-799/1 (PDF)
28/6/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-799/2 2-799/2 (PDF)
28/6/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/6/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/7/2001   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2001   Bekendmaking (28124)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/6/2001, 21/6/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/6/2001 5 27/6/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 23/6/2001 0 27/6/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/7/2001 22/8/2001 , blz 28124

Kruispuntbank van de wetgeving