S. 2-794 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie houdende goedkeuring van het Handvest van de plichten van de Staten
Armand De Decker   

vrijheid van vergadering
vrijheid van godsdienst
politieke rechten
mensenhandel
racisme
volksgezondheid
democratie
vrijheid van vereniging
vrijheid van zelfbeschikking
kinderarbeid
motie van het Parlement
cultuur
internationale rechtspraak
internationaal humanitair recht
doodstraf
bestrijding van discriminatie
internationaal handvest
interparlementaire samenwerking
rechten van de verdediging
rechten van het individu
foltering
rechten van de mens
armoede
verkiezing
onderwijs
vrijheid van meningsuiting
vrijheid van opinie
rechterlijke macht
toegang tot de rechtspleging
internationaal strafrecht
wrede en onterende behandeling
openbare veiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-794/1 2-794/1 (PDF) Voorstel van resolutie 19/6/2001
2-794/2 2-794/2 (PDF) Amendementen 12/7/2001
2-794/3 2-794/3 (PDF) Amendement 12/7/2001
2-794/4 2-794/4 (PDF) Amendementen 19/7/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/6/2001   Indiening Doc. 2-794/1 2-794/1 (PDF)
21/6/2001   Inoverwegingneming
21/6/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/7/2001   Inschrijving op agenda
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/6/2001   Verzending naar commissie
12/7/2001   Inschrijving op agenda
12/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Geens, Magdeleine Willame-Boonen
12/7/2001   Inleidende uiteenzetting
indiener van het voorstel van resolutie
12/7/2001   Bespreking
19/7/2001   Inschrijving op agenda
19/7/2001   Bespreking
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
In behandeling 12/7/2001, 19/7/2001

Kruispuntbank van de wetgeving