S. 2-793 Dossierfiche K. 50-1357

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten :
1. het Protocol van Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Europese Gemeenschappen betreffende de financiering van de verwerving van terreinen bestemd voor het Europees Parlement, ondertekend te Brussel op 23 juli 1998;
2. het Protocol van Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Europese Gemeenschappen, betreffende de financiering van de kosten van het bouwrijp maken die verband houden met de bouw en de inrichting van het "D3"-gebouw bestemd voor het Europees Parlement, ondertekend te Brussel op 23 juli 1998
Regering G. Verhofstadt I  

overeenkomstprotocol
bouwterrein
ratificatie van een overeenkomst
Europees Parlement
Europese Gemeenschappen
zetel van de instelling
financiering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-793/1 2-793/1 (PDF) Wetsontwerp 18/6/2001
2-793/2 2-793/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/6/2001
K. 50-1357/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/7/2001
K. 50-1357/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/10/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/6/2001   Indiening Doc. 2-793/1 2-793/1 (PDF)
18/6/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-135 Hand. 2-135 (PDF)
10/7/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-135 Hand. 2-135 (PDF)
12/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-6/o7) Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/6/2001   Verzending naar commissie
28/6/2001   Inschrijving op agenda
28/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
28/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
28/6/2001   Aanneming zonder amendering
28/6/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
12/7/2001   Overzending Doc. K. 50-1357/1
4/10/2001   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 403
18/10/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 168, p. 26
18/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+131/-13/o1)
Integraal verslag nr. 168, p. 45-46
Doc. K. 50-1357/2
18/10/2001   Aanneming zonder amendering
18/10/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/1/2002   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2001, 12/7/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/6/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/10/2001

Kruispuntbank van de wetgeving