S. 2-791 Dossierfiche                  

Voorstel tot invoeging van een artikel 74bis in het Reglement van de Senaat
Paul Wille    Paul De Grauwe    Jacques Devolder    Andrť Geens    Mimi Kestelijn-Sierens    Jeannine Leduc    Didier Ramoudt    Jan Remans    Martine Taelman    Iris Van Riet   

parlementsdebat
reglement van het parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-791/1 2-791/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 15/6/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/6/2001   Indiening Doc. 2-791/1 2-791/1 (PDF)
5/7/2001   Inoverwegingneming
5/7/2001   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
5/7/2001   Verzending naar Bureau
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau  

Kruispuntbank van de wetgeving