S. 2-78 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, strekkende om werkloosheidsuitkeringen toe te kennen aan kinderen die in het buitenland een diploma hebben behaald dat gelijkwaardig is aan een Belgisch diploma
Philippe Mahoux   

erkenning van diploma's
jeugdwerkloosheid
jeugdige werknemer
werkloosheidsverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-78/1 2-78/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/9/1999
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/9/1999   Indiening Doc. 2-78/1 2-78/1 (PDF)
14/10/1999   Inoverwegingneming
14/10/1999   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/10/1999   Verzending naar commissie
20/10/1999   Inschrijving op agenda
20/10/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Poty
1/12/1999   Inschrijving op agenda
1/12/1999   Bespreking
24/1/2001   Inschrijving op agenda
24/1/2001   Bespreking
20/6/2001   Inschrijving op agenda
20/6/2001   Niet behandeld
20/2/2002   Inschrijving op agenda
20/2/2002   Bespreking
26/2/2002   Inschrijving op agenda
26/2/2002   Niet behandeld
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
In behandeling 20/10/1999, 1/12/1999, 24/1/2001, 20/2/2002

Kruispuntbank van de wetgeving