S. 2-779 Dossierfiche K. 50-1179

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 10, 6 in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering
Regering G. Verhofstadt I  

strafprocedure
terrorisme
gerechtelijke vervolging
buitenlandse staatsburger
uitlevering
jurisdictiebevoegdheid
exterritorialiteit
Europese Conventie
extraterritoriale bevoegdheid
internationaal strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1179/1 Wetsontwerp 28/3/2001
K. 50-1179/2 Verslag namens de commissie 1/6/2001
K. 50-1179/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/6/2001
2-779/1 2-779/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/6/2001
2-779/2 2-779/2 (PDF) Amendement 26/6/2001
2-779/3 2-779/3 (PDF) Amendementen 29/1/2003
2-779/4 2-779/4 (PDF) Verslag namens de commissie 25/2/2003
2-779/5 2-779/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/2/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
28/3/2001   Indiening Doc. K. 50-1179/1
1/6/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1179/2
7/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 132, p. 20-22
7/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 132, p. 44
Doc. K. 50-1179/3
7/6/2001   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
8/6/2001   Overzending Doc. 2-779/1 2-779/1 (PDF)
8/6/2001   Verzending naar commissie: Justitie
20/2/2003   Inschrijving op agenda
27/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-272 Hand. 2-272 (PDF)
27/2/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-272 Hand. 2-272 (PDF)
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o0) Hand. 2-273 Hand. 2-273 (PDF)
Doc. 2-779/5 2-779/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
8/6/2001   Verzending naar commissie
20/6/2001   Inschrijving op agenda
20/6/2001   Niet behandeld
26/6/2001   Inschrijving op agenda
26/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens
26/6/2001   Bespreking
3/7/2001   Inschrijving op agenda
3/7/2001   Niet behandeld
4/7/2001   Inschrijving op agenda
4/7/2001   Niet behandeld
10/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Niet behandeld
17/7/2001   Inschrijving op agenda
17/7/2001   Niet behandeld
14/1/2003   Inschrijving op agenda
14/1/2003   Niet behandeld
22/1/2003   Inschrijving op agenda
22/1/2003   Niet behandeld
29/1/2003   Inschrijving op agenda
29/1/2003   Bespreking
29/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-0/o2)
29/1/2003   Aanneming zonder amendering
25/2/2003   Inschrijving op agenda
25/2/2003   Goedkeuring verslag
Eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 2-779/4 2-779/4 (PDF)
27/2/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
13/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
19/5/2003   Bekendmaking (27147-27148)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/6/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/2/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 26/6/2001, 29/1/2003, 25/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/3/2003 19/5/2003 , blz 27147-27148

Kruispuntbank van de wetgeving