S. 2-774 Dossierfiche                  

Analyse van de bestrijding van het terrorisme : wettelijke aspecten en politiepraktijk
commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

telefoon- en briefgeheim
gerechtelijk onderzoek
islam
terrorisme
nationalisme
politie
extreem rechts
geheime dienst
maatschappelijk of themadebat
extreem links
staatsveiligheid
extremistische partij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-774/1 2-774/1 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/6/2001   Indiening
5/6/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/7/2001   Inschrijving op agenda
12/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-136 Hand. 2-136 (PDF)
12/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o13) Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/6/2001   Verzending naar commissie
5/6/2001   Inschrijving op agenda
5/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
5/6/2001   Hoorzitting met de heer Gérard Chaliand, gewezen directeur van het "Centre Européen d'Etude des conflits (Fondation pour la Recherche Stratégique)" te Parijs, en met vertegenwoordigers van de ambassades van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Fra
Internationale ervaringen
5/6/2001   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de federale politie
de strijd tegen het terrorisme in België
5/6/2001   Gedachtewisseling
5/6/2001   Besluiten
26/6/2001   Inschrijving op agenda
26/6/2001   Lezing van het verslag uitgesteld
3/7/2001   Inschrijving op agenda
3/7/2001   Aanneming van de besluiten
de besluiten zijn eenparig aangenomen (8 stemmen)
3/7/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
12/7/2001   Mededeling aan bestemmeling(en)
Mededeling aan Eerste Minister, Binnenlandse Zaken en Justitie.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/7/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 5/6/2001, 3/7/2001

Kruispuntbank van de wetgeving