S. 2-768 Dossierfiche K. 50-1082

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand
Marcellus Hendrickx  

eervolle onderscheiding
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
OCMW

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1082/1 Wetsvoorstel 7/2/2001
K. 50-1082/2 Amendement 7/3/2001
K. 50-1082/3 Amendement 3/5/2001
K. 50-1082/4 Amendementen 9/5/2001
K. 50-1082/5 Verslag namens de commissie 18/5/2001
K. 50-1082/6 Tekst aangenomen door de commissie 18/5/2001
K. 50-1082/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/5/2001
2-768/1 2-768/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 25/5/2001
2-768/2 2-768/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 12/6/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/2/2001   Indiening Doc. K. 50-1082/1
15/2/2001   Inoverwegingneming
15/2/2001   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 109, p. 33
18/5/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1082/5
23/5/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 126, p. 33-34
23/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-41/o1)
Integraal verslag nr. 126, p. 44-46
Doc. K. 50-1082/7
23/5/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
25/5/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-768/1 2-768/1 (PDF)
12/6/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-768/2 2-768/2 (PDF)
12/6/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
14/6/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/7/2001   Bekrachtiging en afkondiging
26/9/2001   Bekendmaking (32325)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/5/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/5/2001 15 11/6/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 26/5/2001 0 11/6/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/7/2001 26/9/2001 , blz 32325

Kruispuntbank van de wetgeving