S. 2-759 Dossierfiche K. 50-1159

Wetsontwerp tot bekrachtiging van de bepalingen betreffende de verplichte bijdragen van het koninklijk besluit van 15 oktober 2000 betreffende de verplichte en vrijwillige bijdragen verschuldigd door de veevoedersector aan het Fonds voor de schadeloosstelling van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis
Regering G. Verhofstadt I  

gedelegeerde wetgeving
begrotingsfonds
landbouwonderneming
besluit
landbouwindustrie
steun aan de landbouw
overheidssteun
giftige stof
voederen van dieren

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1159/1 Wetsontwerp 19/3/2001
K. 50-1159/2 Amendementen 26/4/2001
K. 50-1159/3 Verslag namens de commissie 11/5/2001
K. 50-1159/4 Tekst aangenomen door de commissie 11/5/2001
K. 50-1159/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/5/2001
2-759/1 2-759/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 18/5/2001
2-759/2 2-759/2 (PDF) Amendement 5/6/2001
2-759/3 2-759/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/6/2001
2-759/4 2-759/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/6/2001
2-759/5 2-759/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 14/6/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
19/3/2001   Indiening Doc. K. 50-1159/1
11/5/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1159/3
17/5/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 125, p. 19-21
17/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-47/o0)
Integraal verslag nr. 125, p. 23-24
Doc. K. 50-1159/5
17/5/2001   Aanneming na amendering door commissie
19/4/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/21 2-82/21 (PDF)
19/4/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/21 2-82/21 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
18/5/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-759/1 2-759/1 (PDF)
23/5/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nį 51
23/5/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/6/2001   Inschrijving op agenda
13/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-124 Hand. 2-124 (PDF)
14/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-0/o19) Hand. 2-125 Hand. 2-125 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/5/2001   Verzending naar commissie
5/6/2001   Inschrijving op agenda
5/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
5/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-1/o0)
5/6/2001   Aanneming zonder amendering
5/6/2001   Vertrouwen rapporteur
14/6/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/6/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/7/2001   Bekrachtiging en afkondiging
25/8/2001   Bekendmaking (28598)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/5/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/6/2001, 14/6/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/6/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/5/2001 5 23/5/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nį 51
Onderzoekstermijn (S1) 24/5/2001 30 22/6/2001
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 24/5/2001 30 22/6/2001
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 24/5/2001 30 22/6/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/7/2001 25/8/2001 , blz 28598

Kruispuntbank van de wetgeving