S. 2-745 Dossierfiche K. 50-1306

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 5 bij de Herziene Rijnvaartakte, en met de Verklaring, gedaan te Straatsburg op 28 april 1999
Regering G. Verhofstadt I  

Centrale Commissie voor de Rijnvaart
Frankrijk
Duitsland
stroomgebied van de Rijn
ratificatie van een overeenkomst
binnenvaart
Zwitserland
vervoerscapaciteit
Nederland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-745/1 2-745/1 (PDF) Wetsontwerp 11/5/2001
2-745/2 2-745/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/6/2001
K. 50-1306/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/6/2001
K. 50-1306/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/7/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/5/2001   Indiening Doc. 2-745/1 2-745/1 (PDF)
11/5/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/6/2001   Inschrijving op agenda
14/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-125 Hand. 2-125 (PDF)
14/6/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-125 Hand. 2-125 (PDF)
14/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 2-125 Hand. 2-125 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/5/2001   Verzending naar commissie
5/6/2001   Inschrijving op agenda
5/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder
5/6/2001   Bespreking
5/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
5/6/2001   Aanneming zonder amendering
5/6/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
14/6/2001   Overzending Doc. K. 50-1306/1
20/6/2001   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 369
3/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 145, p. 22
3/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 145, p. 46
Doc. K. 50-1306/2
3/7/2001   Aanneming zonder amendering
3/7/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/9/2001   Bekrachtiging en afkondiging
13/4/2004   Bekendmaking (20486-20487)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/6/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 5/6/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/7/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/9/2001 13/4/2004 , blz 20486-20487

Kruispuntbank van de wetgeving