S. 2-744 Dossierfiche K. 50-1193

Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek
Fred Erdman  

opeisingsrecht
burgerlijke rechtspraak
asielzoeker
jurisdictiebevoegdheid
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1193/1 Wetsvoorstel 9/4/2001
K. 50-1193/2 Verslag namens de commissie 8/5/2001
K. 50-1193/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/5/2001
2-744/1 2-744/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/5/2001
2-744/2 2-744/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 29/5/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
9/4/2001   Indiening Doc. K. 50-1193/1
19/4/2001   Inoverwegingneming
19/4/2001   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 121, p. 25
8/5/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1193/2
10/5/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 124, p. 15
10/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 124, p. 26
Doc. K. 50-1193/3
10/5/2001   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
11/5/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-744/1 2-744/1 (PDF)
29/5/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-744/2 2-744/2 (PDF)
29/5/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/5/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/6/2001   Bekrachtiging en afkondiging
1/9/2001   Bekendmaking (29677)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/5/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/5/2001 15 28/5/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 12/5/2001 0 28/5/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/6/2001 1/9/2001 , blz 29677

Kruispuntbank van de wetgeving