S. 2-743 Dossierfiche K. 50-1210

Wetsontwerp tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2001/2002 inzake jaarlijkse vakantie
Regering G. Verhofstadt I  

betaalde vakantie
sociale bijdrage
arbeider
jeugdige werknemer
onderlinge beroepsovereenkomst
conjuncturele werkloosheid
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1210/1 Wetsontwerp 23/4/2001
K. 50-1210/2 Verslag namens de commissie 4/5/2001
K. 50-1210/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/5/2001
2-743/1 2-743/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/5/2001
2-743/2 2-743/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/5/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
23/4/2001   Indiening Doc. K. 50-1210/1
4/5/2001   Aanneming in commissie (technische correcties) Doc. K. 50-1210/2
10/5/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 124, p. 12-13 + p. 19-20 (tekstverbeteringen)
10/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 124, p.25
Doc. K. 50-1210/3
10/5/2001   Aanneming zonder amendering
tekstcorrecties
2/5/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/22 2-82/22 (PDF)
2/5/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/22 2-82/22 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
11/5/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-743/1 2-743/1 (PDF)
17/5/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-743/2 2-743/2 (PDF)
17/5/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/5/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/5/2001   Bekrachtiging en afkondiging
21/6/2001   Bekendmaking (21297-21300)
28/8/2001   Erratum (28691-28692)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/5/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/5/2001 5 16/5/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 12/5/2001 0 16/5/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/5/2001 21/6/2001 , blz 21297-21300
Errata
Op 28/8/2001 , blz 28691-28692

Kruispuntbank van de wetgeving