S. 2-74 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 71, derde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Ludwig Caluwť   

arbeidsrechtspraak
OCMW
rechtsmiddel
sociale bijstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-74/1 2-74/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/9/1999
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/9/1999   Indiening Doc. 2-74/1 2-74/1 (PDF)
14/10/1999   Inoverwegingneming
14/10/1999   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/10/1999   Verzending naar commissie
20/10/1999   Inschrijving op agenda
20/10/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Ingrid van Kessel
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
In behandeling 20/10/1999

Kruispuntbank van de wetgeving