S. 2-736 Dossierfiche K. 50-1136

Wetsontwerp betreffende de dematerialisatie van sommige staatsleningen
Regering G. Verhofstadt I  

monetaire markt
euro
nationale boekhouding
schatkist
effecten
overheidslening
overheidsschuld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1136/1 Wetsontwerp 8/3/2001
K. 50-1136/2 Verslag namens de commissie 23/4/2001
K. 50-1136/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/5/2001
2-736/1 2-736/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/5/2001
2-736/2 2-736/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 22/5/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/3/2001   Indiening Doc. K. 50-1136/1
23/4/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1136/2
3/5/2001   Bespreking
Integraal verslag nr.123, p. 14-15
3/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+137/-1/o0)
Integraal verslag nr. 123, p. 47
Doc. K. 50-1136/3
3/5/2001   Aanneming zonder amendering
Tekstcorrecties
  [S2] Behandeling door Senaat
4/5/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-736/1 2-736/1 (PDF)
22/5/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-736/2 2-736/2 (PDF)
22/5/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/5/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/6/2001   Bekrachtiging en afkondiging
30/6/2001   Bekendmaking (22574)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/5/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/5/2001 15 21/5/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/5/2001 0 21/5/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/6/2001 30/6/2001 , blz 22574

Kruispuntbank van de wetgeving