S. 2-735 Dossierfiche K. 50-1135

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 4, 8, 9, 12 en 13 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet, overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993
Regering G. Verhofstadt I  

tol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1135/1 Wetsontwerp 8/3/2001
K. 50-1135/2 Verslag namens de commissie 27/4/2001
K. 50-1135/3 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 27/4/2001
K. 50-1135/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/5/2001
2-735/1 2-735/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/5/2001
2-735/2 2-735/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 10/5/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
8/3/2001   Indiening Doc. K. 50-1135/1
27/4/2001   Aanneming in commissie (tekstcorrecties) Doc. K. 50-1135/2
3/5/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 123, p. 15-18 + p. 47
3/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-0/o17)
Integraal verslag nr. 123, p. 47-48
Doc. K. 50-1135/4
3/5/2001   Aanneming zonder amendering
tekstcorrecties
19/4/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/21 2-82/21 (PDF)
19/4/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/21 2-82/21 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
4/5/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-735/1 2-735/1 (PDF)
10/5/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-735/2 2-735/2 (PDF)
10/5/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/5/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/6/2001   Bekrachtiging en afkondiging
23/6/2001   Bekendmaking (21876-21877)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/5/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/5/2001 5 9/5/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/5/2001 0 9/5/2001
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 5/5/2001 0
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/6/2001 23/6/2001 , blz 21876-21877

Kruispuntbank van de wetgeving