S. 2-734 Dossierfiche K. 50-886

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van strafvordering en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, inzake onttrekking en wraking
Fred Erdman  

rechtsvordering
verschoning
gerechtelijk onderzoek
gerechtelijk vooronderzoek
rechter
registratierecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-886/1 Wetsvoorstel 3/10/2000
K. 50-886/2 Amendementen 27/3/2001
K. 50-886/3 Amendementen 17/4/2001
K. 50-886/4 Verslag namens de commissie 27/4/2001
K. 50-886/5 Tekst aangenomen door de commissie 27/4/2001
K. 50-886/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/5/2001
2-734/1 2-734/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/5/2001
2-734/2 2-734/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 22/5/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
3/10/2000   Indiening Doc. K. 50-886/1
12/10/2000   Inoverwegingneming
26/4/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-886/4
3/5/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 123, p. 38
3/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 123, p. 49
Doc. K. 50-886/6
3/5/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
4/5/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-734/1 2-734/1 (PDF)
22/5/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-734/2 2-734/2 (PDF)
22/5/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/5/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/6/2001   Bekrachtiging en afkondiging
22/9/2001   Bekendmaking (31900-31902)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/5/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/5/2001 15 21/5/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/5/2001 0 21/5/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/6/2001 22/9/2001 , blz 31900-31902

Kruispuntbank van de wetgeving