S. 2-733 Dossierfiche K. 50-1071

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ten einde de indeling van de vredegerechten in klassen af te schaffen en de wedde van sommige hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen van parketten aan te passen
Regering G. Verhofstadt I  

loon
griffies en parketten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1071/1 Wetsontwerp 29/1/2001
K. 50-1071/2 Amendementen 6/3/2001
K. 50-1071/3 Amendementen 13/3/2001
K. 50-1071/4 Verslag namens de commissie 16/3/2001
K. 50-1071/5 Tekst aangenomen door de commissie 16/3/2001
K. 50-1071/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 22/3/2001
K. 50-1071/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 27/3/2001
K. 50-1071/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 19/4/2001
K. 50-1071/9 Verslag namens de commissie 27/4/2001
K. 50-1071/10 Tekst aangenomen door de commissie 27/4/2001
K. 50-1071/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/5/2001
2-733/1 2-733/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/5/2001
2-733/2 2-733/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/5/2001
2-733/3 2-733/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/6/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
29/1/2001   Indiening Doc. K. 50-1071/1
16/3/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1071/4
22/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 117, p. 18-19
22/3/2001   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 117, p. 19
27/4/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1071/9
3/5/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 123, p. 38-39
3/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+130/-0/o8)
Integraal verslag nr. 123, p. 49
Doc. K. 50-1071/11
3/5/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
4/5/2001   Overzending Doc. 2-733/1 2-733/1 (PDF)
4/5/2001   Verzending naar commissie: Justitie
31/5/2001   Inschrijving op agenda
7/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-121 Hand. 2-121 (PDF)
7/6/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-121 Hand. 2-121 (PDF)
7/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 2-122 Hand. 2-122 (PDF)
  Commissie: Justitie
4/5/2001   Verzending naar commissie
16/5/2001   Inschrijving op agenda
16/5/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem Kašar
16/5/2001   Bespreking
16/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
16/5/2001   Aanneming zonder amendering
16/5/2001   Vertrouwen rapporteur
7/6/2001   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-733/3 2-733/3 (PDF)
15/6/2001   Bekrachtiging en afkondiging
29/6/2001   Bekendmaking (22399-22401)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/3/2001, 3/5/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/6/2001
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 16/5/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/6/2001 29/6/2001 , blz 22399-22401

Kruispuntbank van de wetgeving