S. 2-732 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende vrouwen in gewapende conflicten en de rol van de vrouw in de preventie en beheersing van conflicten
Sabine de Bethune    Erika Thijs   

rechten van de vrouw
gelijke behandeling van man en vrouw
handhaving van de vrede
personeel in diplomatieke dienst
toegang tot het beroepsleven
positie van de vrouw
geweld
seksueel geweld
hulpprogramma
internationaal strafrecht
rechten van de mens
motie van het Parlement
conflictpreventie
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-732/1 2-732/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/5/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/5/2001   Indiening Doc. 2-732/1 2-732/1 (PDF)
14/6/2001   Inoverwegingneming
14/6/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/6/2001   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving