S. 2-731 Dossierfiche K. 50-1305

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst nr. 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid en de onmiddellijke actie met het oog op de afschaffing ervan, gedaan te Genève op 17 juni 1999
Regering G. Verhofstadt I  

kinderpornografie
slavernij
Internationale Arbeidsconferentie
mensenhandel
kinderarbeid
prostitutie
ratificatie van een overeenkomst
internationaal arbeidsrecht
gezondheid op het werk
handel in verdovende middelen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-731/1 2-731/1 (PDF) Wetsontwerp 27/4/2001
2-731/2 2-731/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/6/2001
K. 50-1305/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/6/2001
K. 50-1305/2 Verslag namens de commissie 2/7/2001
K. 50-1305/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/7/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/4/2001   Indiening Doc. 2-731/1 2-731/1 (PDF)
27/4/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/6/2001   Inschrijving op agenda
14/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-125 Hand. 2-125 (PDF)
14/6/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-125 Hand. 2-125 (PDF)
14/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 2-125 Hand. 2-125 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/4/2001   Verzending naar commissie
5/6/2001   Inschrijving op agenda
5/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-José Laloy, Erika Thijs
5/6/2001   Bespreking
5/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
5/6/2001   Aanneming zonder amendering
5/6/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
14/6/2001   Overzending Doc. K. 50-1305/1
2/7/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1305/2
3/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 145, p. 20-22
3/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 145, p. 46
Doc. K. 50-1305/3
3/7/2001   Aanneming zonder amendering
3/7/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/9/2001   Bekrachtiging en afkondiging
1/10/2002   Bekendmaking (44252-44261)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/6/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 5/6/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/7/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/9/2001 1/10/2002 , blz 44252-44261

Kruispuntbank van de wetgeving