S. 2-729 Dossierfiche K. 50-1173

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
Regering G. Verhofstadt I  

politie
tuchtprocedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1173/1 Wetsontwerp 26/3/2001
K. 50-1173/2 Amendementen 28/3/2001
K. 50-1173/3 Verslag namens de commissie 29/3/2001
K. 50-1173/4 Tekst aangenomen door de commissie 29/3/2001
K. 50-1173/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 29/3/2001
K. 50-1173/6 Advies van de Raad van State 11/4/2001
K. 50-1173/7 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 18/4/2001
K. 50-1173/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 25/4/2001
K. 50-1173/9 Aanvullend verslag 25/4/2001
K. 50-1173/10 Tekst aangenomen door de commissie 25/4/2001
K. 50-1173/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/4/2001
2-729/1 2-729/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/4/2001
2-729/2 2-729/2 (PDF) Amendementen 2/5/2001
2-729/3 2-729/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/5/2001
2-729/4 2-729/4 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 10/5/2001
2-729/5 2-729/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/5/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
26/3/2001   Indiening Doc. K. 50-1173/1
26/3/2001   Spoedbehandeling (art.40 reglement)
29/3/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1173/3
29/3/2001   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 119, p. 19-22
29/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 119, p. 35-44
29/3/2001   Externe adviesaanvraag: Raad van State
na stemming; Integraal verslag nr. 119, p. 42-44
29/3/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/4/2001   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1173/6
19/4/2001   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 121, p. 19
25/4/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1173/9
26/4/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 122, p. 17-22 + p. 43-44
26/4/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-20/o1)
Integraal verslag nr. 122, p. 44-45
Doc. K. 50-1173/11
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
29/3/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
29/3/2001   Inschrijving op agenda
29/3/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Frans Lozie
29/3/2001   Inleidende uiteenzetting
minister van Binnenlandse Zaken
29/3/2001   Bespreking
29/3/2001   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
27/4/2001   Overzending Doc. 2-729/1 2-729/1 (PDF)
27/4/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/5/2001   Inschrijving op agenda
10/5/2001   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-729/4 2-729/4 (PDF)
10/5/2001   Algemene bespreking Hand. 2-112 Hand. 2-112 (PDF)
10/5/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-112 Hand. 2-112 (PDF)
10/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o15) Hand. 2-112 Hand. 2-112 (PDF)
27/4/2001   Verzending naar commissie
2/5/2001   Inschrijving op agenda
2/5/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Frans Lozie
2/5/2001   Bespreking
2/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
2/5/2001   Aanneming zonder amendering
2/5/2001   Vertrouwen rapporteur
10/5/2001   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-729/5 2-729/5 (PDF)
31/5/2001   Bekrachtiging en afkondiging
19/6/2001   Bekendmaking (20895-20902)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/3/2001, 26/4/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 29/3/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/5/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/5/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/5/2001 19/6/2001 , blz 20895-20902

Kruispuntbank van de wetgeving