S. 2-722 Dossierfiche K. 50-1137

Wetsontwerp houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht
André Schellens   Mirella Minne   José Canon   Jan Eeman   Stephan Goris   Jean-Pol Henry   Martial Lahaye   Peter Vanhoutte  

personeelsstatuut
militair personeel
leger van reservisten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1137/1 Wetsvoorstel 8/3/2001
K. 50-1137/2 Amendementen 20/3/2001
K. 50-1137/3 Verslag namens de commissie 11/4/2001
K. 50-1137/4 Tekst aangenomen door de commissie 11/4/2001
K. 50-1137/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/4/2001
2-722/1 2-722/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/4/2001
2-722/2 2-722/2 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 8/5/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/3/2001   Indiening Doc. K. 50-1137/1
15/3/2001   Inoverwegingneming
15/3/2001   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 114, p.21
11/4/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1137/3
19/4/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 22-23
19/4/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 121, p. 28-29
Doc. K. 50-1137/5
19/4/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
20/4/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-722/1 2-722/1 (PDF)
8/5/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-722/2 2-722/2 (PDF)
8/5/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/5/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/5/2001   Bekrachtiging en afkondiging
29/6/2001   Bekendmaking (22385-22398)
4/8/2001   Erratum (26735-26736)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/4/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/4/2001 15 7/5/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 21/4/2001 0 7/5/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/5/2001 29/6/2001 , blz 22385-22398
Errata
Op 4/8/2001 , blz 26735-26736

Kruispuntbank van de wetgeving