S. 2-721 Dossierfiche K. 50-1091

Wetsontwerp tot wijziging, wat de octrooigemachtigden betreft, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien
Regering G. Verhofstadt I  

advocaat
nationale uitvoeringsmaatregel
octrooi
beginsel van wederzijdse erkenning
schending van het EU-recht
vrij verrichten van diensten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1091/1 Wetsontwerp 9/2/2001
K. 50-1091/2 Verslag namens de commissie 28/3/2001
K. 50-1091/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/4/2001
2-721/1 2-721/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/4/2001
2-721/2 2-721/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 8/5/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
9/2/2001   Indiening Doc. K. 50-1091/1
28/3/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1091/2
19/4/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 21-22
19/4/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 121, p. 28
Doc. K. 50-1091/3
19/4/2001   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/4/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-721/1 2-721/1 (PDF)
8/5/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-721/2 2-721/2 (PDF)
8/5/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/5/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/6/2001   Bekrachtiging en afkondiging
7/7/2001   Bekendmaking (23629)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/4/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/4/2001 15 7/5/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 21/4/2001 0 7/5/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/6/2001 7/7/2001 , blz 23629

Kruispuntbank van de wetgeving