S. 2-713 Dossierfiche K. 50-1158

Wetsontwerp tot wijziging van de procedure voor de toekenning van de statuten van nationale erkentelijkheid
Colette Burgeon   Michèle Gilkinet   Anne-Marie Descheemaeker   Robert Denis   Marcellus Hendrickx   Luc Paque  

slachtoffer onder burgerbevolking
oorlogsslachtoffer
oud-strijder
vergoedingspensioen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1158/1 Wetsvoorstel 16/3/2001
K. 50-1158/2 Amendementen 27/3/2001
K. 50-1158/3 Verslag namens de commissie 28/3/2001
K. 50-1158/4 Tekst aangenomen door de commissie 28/3/2001
K. 50-1158/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/3/2001
2-713/1 2-713/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 30/3/2001
2-713/2 2-713/2 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 3/5/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/3/2001   Indiening Doc. K. 50-1158/1
22/3/2001   Inoverwegingneming
22/3/2001   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 117, p. 27
28/3/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1158/3
29/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 119, p. 23-26
29/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 119, p. 26
Doc. K. 50-1158/5
29/3/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
30/3/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-713/1 2-713/1 (PDF)
3/5/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-713/2 2-713/2 (PDF)
3/5/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/5/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/6/2001   Bekrachtiging en afkondiging
5/7/2001   Bekendmaking (23340-23341)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/3/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/4/2001 15 2/5/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 17/4/2001 0 2/5/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/6/2001 5/7/2001 , blz 23340-23341

Kruispuntbank van de wetgeving