S. 2-712 Dossierfiche K. 50-122

Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 447 van het Strafwetboek en tot wijziging van artikel 24, 3, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering
Claude Eerdekens  

eerroof
strafprocedure
strafrecht
misdaad tegen de personen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-122/1 Wetsvoorstel 6/10/1999
K. 50-122/2 Amendement 14/3/2000
K. 50-122/3 Amendement 21/3/2000
K. 50-122/4 Amendement 13/7/2000
K. 50-122/5 Amendement 18/10/2000
K. 50-122/6 Amendement 7/11/2000
K. 50-122/7 Amendement 8/12/2000
K. 50-122/8 Amendementen 14/3/2001
K. 50-122/9 Amendement 19/3/2001
K. 50-122/10 Verslag namens de commissie 26/3/2001
K. 50-122/11 Tekst aangenomen door de commissie 26/3/2001
K. 50-122/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/3/2001
2-712/1 2-712/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 30/3/2001
2-712/2 2-712/2 (PDF) Amendementen 16/5/2001
2-712/3 2-712/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/5/2001
2-712/4 2-712/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 16/5/2001
2-712/5 2-712/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 7/6/2001
K. 50-122/13 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 8/6/2001
K. 50-122/14 Verslag namens de commissie 22/6/2001
K. 50-122/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/6/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/10/1999   Indiening Doc. K. 50-122/1
14/10/1999   Inoverwegingneming
26/3/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-122/10
29/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 119, p. 23
29/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-7/o39)
Integraal verslag nr. 119, p. 23
Doc. K. 50-122/12
29/3/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
30/3/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-712/1 2-712/1 (PDF)
2/5/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 50
2/5/2001   Verzending naar commissie: Justitie
31/5/2001   Inschrijving op agenda
7/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-121 Hand. 2-121 (PDF)
7/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o10) Hand. 2-122 Hand. 2-122 (PDF)
Doc. 2-712/5 2-712/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
2/5/2001   Verzending naar commissie
16/5/2001   Inschrijving op agenda
16/5/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere
16/5/2001   Bespreking
16/5/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o1)
16/5/2001   Aanneming na amendering
16/5/2001   Vertrouwen rapporteur
16/5/2001   Tekst aangenomen
  [K3] Behandeling door Kamer
7/6/2001   Overzending Doc. K. 50-122/13
22/6/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-122/14
26/6/2001   Bespreking
Tekstcorrecties; Integraal verslag nr. 137, p. 7-8
28/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 143, p. 26
28/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 143, p. 26
Doc. K. 50-122/15
28/6/2001   Aanneming zonder amendering
tekstcorrecties
28/6/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/7/2001   Bekrachtiging en afkondiging
10/8/2001   Bekendmaking (27252)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/3/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 7/6/2001
Commissie: Justitie
Geamendeerd 16/5/2001
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/6/2001, 28/6/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/4/2001 15 2/5/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 50
Onderzoekstermijn (S1) 3/5/2001 60 2/7/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/7/2001 10/8/2001 , blz 27252

Kruispuntbank van de wetgeving