S. 2-708 Dossierfiche K. 50-1238

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrectie tussen verbonden ondernemingen, en van het Proces-verbaal van ondertekening, gedaan te Brussel op 21 december 1995
Regering G. Verhofstadt I  

vennootschapsbelasting
Oostenrijk
Finland
winstbelasting
Zweden
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
mededingingsregeling
holding
belastingovereenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-708/1 2-708/1 (PDF) Wetsontwerp 28/3/2001
2-708/2 2-708/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/4/2001
K. 50-1238/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 4/5/2001
K. 50-1238/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/6/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/3/2001   Indiening Doc. 2-708/1 2-708/1 (PDF)
28/3/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/4/2001   Inschrijving op agenda
3/5/2001   Algemene bespreking Hand. 2-110 Hand. 2-110 (PDF)
3/5/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-110 Hand. 2-110 (PDF)
3/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 2-110 Hand. 2-110 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/3/2001   Verzending naar commissie
17/4/2001   Inschrijving op agenda
17/4/2001   Uitgesteld
19/4/2001   Inschrijving op agenda
19/4/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
19/4/2001   Bespreking
19/4/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
19/4/2001   Aanneming zonder amendering
19/4/2001   Tekst aangenomen
19/4/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
3/5/2001   Overzending Doc. K. 50-1238/1
30/5/2001   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 338 + nr. 344
14/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 28
14/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 133, p. 42-43
Doc. K. 50-1238/2
14/6/2001   Aanneming zonder amendering
14/6/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/8/2001   Bekrachtiging en afkondiging
25/7/2002   Bekendmaking (33125-33130)
5/11/2003   Erratum (53932-53937)
11/8/2004   Erratum (59609-59610)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/5/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/4/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/6/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2001 25/7/2002 , blz 33125-33130
Errata
Op 5/11/2003 , blz 53932-53937
Op 11/8/2004 , blz 59609-59610

Kruispuntbank van de wetgeving