S. 2-707 Dossierfiche K. 50-1237

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek SloveniŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998
Regering G. Verhofstadt I  

SloveniŽ
belastingvlucht
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
vermogensbelasting
belastingovereenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-707/1 2-707/1 (PDF) Wetsontwerp 26/3/2001
2-707/2 2-707/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/4/2001
K. 50-1237/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 4/5/2001
K. 50-1237/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/6/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/3/2001   Indiening Doc. 2-707/1 2-707/1 (PDF)
26/3/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/4/2001   Inschrijving op agenda
3/5/2001   Algemene bespreking Hand. 2-110 Hand. 2-110 (PDF)
3/5/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-110 Hand. 2-110 (PDF)
3/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 2-110 Hand. 2-110 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/3/2001   Verzending naar commissie
17/4/2001   Inschrijving op agenda
17/4/2001   Uitgesteld
19/4/2001   Inschrijving op agenda
19/4/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
19/4/2001   Bespreking
19/4/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
19/4/2001   Aanneming zonder amendering
19/4/2001   Tekst aangenomen
19/4/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
3/5/2001   Overzending Doc. K. 50-1237/1
30/5/2001   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 338 + nr. 344
14/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 27-28
14/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 133, p. 42
Doc. K. 50-1237/2
14/6/2001   Aanneming zonder amendering
14/6/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/8/2001   Bekrachtiging en afkondiging
29/11/2002   Bekendmaking (54033-54047)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/5/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/4/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/6/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2001 29/11/2002 , blz 54033-54047

Kruispuntbank van de wetgeving