S. 2-705 Dossierfiche K. 50-1316

Wetsontwerp tot opheffing van artikel 252 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Mimi Kestelijn-Sierens   

grondbelasting
belasting van natuurlijke personen
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-705/1 2-705/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/3/2001
2-705/2 2-705/2 (PDF) Amendement 23/5/2001
2-705/3 2-705/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/6/2001
2-705/4 2-705/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/6/2001
2-705/5 2-705/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 21/6/2001
K. 50-1316/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/6/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/3/2001   Indiening Doc. 2-705/1 2-705/1 (PDF)
19/4/2001   Inoverwegingneming
19/4/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/6/2001   Inschrijving op agenda
21/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-127 Hand. 2-127 (PDF)
21/6/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-127 Hand. 2-127 (PDF)
21/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 2-128 Hand. 2-128 (PDF)
Doc. 2-705/5 2-705/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/4/2001   Verzending naar commissie
23/5/2001   Inschrijving op agenda
23/5/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
23/5/2001   Bespreking
23/5/2001   Inschrijving op agenda
23/5/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
23/5/2001   Aanneming na amendering
5/6/2001   Inschrijving op agenda
5/6/2001   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Michiel Maertens is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
  [K2] Behandeling door Kamer
22/6/2001   Overzending Doc. K. 50-1316/1
10/4/2003   Einde behandeling
27/11/2001   Opschorting termijn
29/11/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60
Doc. 2-82/30 2-82/30 (PDF)
30/11/2001   Hervatting termijn
22/3/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
26/3/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
geen doel meer
27/3/2002   Hervatting termijn
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 21/6/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 23/5/2001, 5/6/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K1) 23/6/2001 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 23/6/2001 0 30/11/2001
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 23/6/2001 60 19/11/2001
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60
Onderzoekstermijn (K1) 23/6/2001 60 22/2/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
geen doel meer
Onderzoekstermijn (K1) 23/6/2001 0 27/3/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 23/6/2001 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 23/6/2001 0 27/3/2002

Kruispuntbank van de wetgeving