S. 2-704 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de context van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij
Philippe Monfils   

auteursrecht
Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom
informatiemaatschappij
intellectuele eigendom
literaire en artistieke eigendom
bibliotheek
audiovisuele piraterij
reproductie
nationale uitvoeringsmaatregel
mediatheek
uitzondering op het auteursrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-704/1 2-704/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/3/2001
2-704/2 2-704/2 (PDF) Advies van de Raad van State 6/2/2002
2-704/3 2-704/3 (PDF) Amendementen 1/7/2002
2-704/4 2-704/4 (PDF) Amendementen 18/10/2002
2-704/5 2-704/5 (PDF) Amendementen 20/11/2002
2-704/6 2-704/6 (PDF) Amendementen 20/11/2002
2-704/7 2-704/7 (PDF) Amendementen 4/2/2003
2-704/8 2-704/8 (PDF) Amendementen 25/2/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/3/2001   Indiening Doc. 2-704/1 2-704/1 (PDF)
21/6/2001   Inoverwegingneming
21/6/2001   Verzending naar commissie: Justitie
18/10/2001   Verzending naar een andere commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/11/2001   Externe adviesaanvraag: Raad van State
6/2/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 2-704/2 2-704/2 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/6/2001   Verzending naar commissie
18/10/2001   Verzending naar een andere commissie
21/11/2001   Inschrijving op agenda
21/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
21/11/2001   Bespreking
21/11/2001   Commissie wenst extern advies: Raad van State
16/1/2002   Inschrijving op agenda
16/1/2002   Hoorzitting met de heer Frťdťric Young, algemeen afgevaardigde van het SACD
16/1/2002   Hoorzitting met de heer Christophe Depreter, van SABAM
16/1/2002   Hoorzitting met de heer Wergifosse, voorzitter van RTD
16/1/2002   Gedachtewisseling
20/11/2002   Inschrijving op agenda
20/11/2002   Bespreking
29/1/2003   Inschrijving op agenda
29/1/2003   Hoorzitting met professor Roger Blanpain, voorzitter Reprobel
29/1/2003   Hoorzitting met de heer F. Young, algemeen afgevaardigde SACD
29/1/2003   Hoorzitting met mevrouw H. Debackere, juridische dienst VRT
29/1/2003   Hoorzitting met de heer J.-P. Vanden Dorpe, directeur juridische zaken RTBf
29/1/2003   Hoorzitting met mevrouw Kathleen Verreth, stafmedewerkster FWSCW
29/1/2003   Hoorzitting met de heer Philippe Nothomb, verantwoordigelijke juridische zaken bij Rossel et Cie nv
29/1/2003   Hoorzitting met professor Marie-Christine Janssens, Centrum voor Intellectuele Rechten (KULeuven - KUBrussel)
29/1/2003   Gedachtewisseling
26/2/2003   Inschrijving op agenda
26/2/2003   Regeling der werkzaamheden
19/3/2003   Inschrijving op agenda
19/3/2003   Regeling der werkzaamheden
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
In behandeling 21/11/2001, 16/1/2002, 20/11/2002, 29/1/2003, 26/2/2003, 19/3/2003

Kruispuntbank van de wetgeving