S. 2-700 Dossierfiche K. 50-1126

Wetsontwerp tot wijziging van de wet op het politieambt, de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en tot wijziging van overige wetten inzake de inplaatsstelling van de nieuwe politiestructuren
Regering G. Verhofstadt I  

strafgevangenis
Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
gegevensbank
strijdkrachten in het buitenland
eerbiediging van het privť-leven
materiaalbeheer
openbare veiligheid
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
lokale financiŽn
loon
politie
personeelsstatuut
persoonlijke gegevens
parlementair toezicht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1126/1 Wetsontwerp 28/2/2001
K. 50-1126/2 Bijlage 14/3/2001
K. 50-1126/3 Amendementen 14/3/2001
K. 50-1126/4 Verslag namens de commissie 20/3/2001
K. 50-1126/5 Tekst aangenomen door de commissie 20/3/2001
K. 50-1126/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 21/3/2001
K. 50-1126/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/3/2001
2-700/1 2-700/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/3/2001
2-700/2 2-700/2 (PDF) Amendementen 26/3/2001
2-700/3 2-700/3 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/2001
2-700/4 2-700/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/3/2001
2-700/5 2-700/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend op de tekst aangenomen door de commissie 29/3/2001
2-700/6 2-700/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 29/3/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
28/2/2001   Indiening Doc. K. 50-1126/1
20/3/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1126/4
20/3/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 115, p. 9-13
22/3/2001   Verzending naar commissie (verworpen)
Integraal verslagnr. 117, p. 21-25
22/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 117, p. 25-26 + p. 35
22/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-10/o42)
Integraal verslag nr. 117, p. 35-36
Doc. K. 50-1126/7
22/3/2001   Aanneming na amendering door commissie
9/3/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/20 2-82/20 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/3/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
20/3/2001   Inschrijving op agenda
20/3/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
20/3/2001   Bespreking
20/3/2001   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
23/3/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-700/1 2-700/1 (PDF)
23/3/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 48
23/3/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/3/2001   Inschrijving op agenda
29/3/2001   Amendementen opnieuw ingediend op de tekst aangenomen door de commissie Doc. 2-700/5 2-700/5 (PDF)
29/3/2001   Algemene bespreking Hand. 2-105 Hand. 2-105 (PDF)
29/3/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-105 Hand. 2-105 (PDF)
29/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o12) Hand. 2-105 Hand. 2-105 (PDF)
Doc. 2-700/6 2-700/6 (PDF)
23/3/2001   Verzending naar commissie
26/3/2001   Inschrijving op agenda
26/3/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
26/3/2001   Bespreking
26/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
26/3/2001   Aanneming zonder amendering
26/3/2001   Vertrouwen rapporteur
26/3/2001   Tekst aangenomen
29/3/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/3/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/4/2001   Bekrachtiging en afkondiging
14/4/2001   Bekendmaking (12449 - 12458)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/3/2001, 22/3/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/3/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/3/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/3/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/3/2001 5 28/3/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 48
Onderzoekstermijn (S1) 24/3/2001 30 9/5/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/4/2001 14/4/2001 , blz 12449 - 12458

Kruispuntbank van de wetgeving