S. 2-698 Dossierfiche K. 50-1001

Wetsontwerp tot versterking van de bescherming tegen valsemunterij met het oog op het in omloop brengen van de euro
Regering G. Verhofstadt I  

exterritorialiteit
extraterritoriale bevoegdheid
nationale uitvoeringsmaatregel
valsemunterij
namaak
strafprocedure
euro
valuta
strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1001/1 Wetsontwerp 7/12/2000
K. 50-1001/2 Amendementen 13/2/2001
K. 50-1001/3 Amendementen 6/3/2001
K. 50-1001/4 Verslag namens de commissie 16/3/2001
K. 50-1001/5 Tekst aangenomen door de commissie 16/3/2001
K. 50-1001/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/3/2001
2-698/1 2-698/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/3/2001
2-698/2 2-698/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 29/3/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
7/12/2000   Indiening Doc. K. 50-1001/1
16/3/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1001/4
22/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 117, p. 18
22/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 117, p. 34
Doc. K. 50-1001/6
22/3/2001   Aanneming na amendering door commissie
15/12/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/17 2-82/17 (PDF)
15/12/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/17 2-82/17 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
23/3/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-698/1 2-698/1 (PDF)
29/3/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-698/2 2-698/2 (PDF)
29/3/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/3/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/4/2001   Bekrachtiging en afkondiging
23/6/2001   Bekendmaking (21873-21875)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/3/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/3/2001 5 28/3/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 24/3/2001 0 28/3/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/4/2001 23/6/2001 , blz 21873-21875

Kruispuntbank van de wetgeving