S. 2-693 Dossierfiche K. 50-1822

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 19bis van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten
Meryem Kaçar    Martine Taelman    Sabine de Bethune    Myriam Vanlerberghe    Clotilde Nyssens    Josy Dubié   

opname in psychiatrische kliniek
sociaal verweer
rechtsmiddel
rechten van de verdediging
geestelijk gehandicapte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-693/1 2-693/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/3/2001
2-693/2 2-693/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2002
2-693/3 2-693/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/4/2002
2-693/4 2-693/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 16/5/2002
K. 50-1822/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 21/5/2002
K. 50-1822/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/2/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/3/2001   Indiening Doc. 2-693/1 2-693/1 (PDF)
21/6/2001   Inoverwegingneming
21/6/2001   Verzending naar commissie: Justitie
8/5/2002   Inschrijving op agenda
16/5/2002   Algemene bespreking Hand. 2-203 Hand. 2-203 (PDF)
16/5/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-203 Hand. 2-203 (PDF)
16/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 2-204 Hand. 2-204 (PDF)
Doc. 2-693/4 2-693/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/6/2001   Verzending naar commissie
11/12/2001   Inschrijving op agenda
11/12/2001   Niet behandeld
23/4/2002   Inschrijving op agenda
23/4/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes
23/4/2002   Bespreking
24/4/2002   Inschrijving op agenda
24/4/2002   Bespreking
24/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
24/4/2002   Aanneming zonder amendering
24/4/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-693/2 2-693/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/5/2002   Overzending Doc. K. 50-1822/1
29/1/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 761
13/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 328, p. 61-62
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 329, p. 14
Doc. K. 50-1822/2
13/2/2003   Aanneming zonder amendering
10/10/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
17/10/2002   Hervatting termijn
22/11/2002   Opschorting termijn
convocatie
28/11/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 60
Doc. 2-82/44 2-82/44 (PDF)
29/11/2002   Hervatting termijn
13/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
28/4/2003   Bekendmaking (22669-22670)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/5/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 23/4/2002, 24/4/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/2/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 22/5/2002 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 22/5/2002 0 17/10/2002
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 22/5/2002 60 8/10/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (K1) 22/5/2002 30 25/11/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 60
Onderzoekstermijn (K1) 22/5/2002 63 17/2/2003
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (K1) 22/5/2002 3
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 22/5/2002 3 2/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/2/2003 28/4/2003, blz 22669-22670