S. 2-692 Dossierfiche K. 50-1112

Wetsontwerp betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun rechthebbenden
Regering G. Verhofstadt I  

uitkering aan nabestaanden
politie
pensioenregeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1112/1 Wetsontwerp 20/2/2001
K. 50-1112/2 Amendementen 21/2/2001
K. 50-1112/3 Amendement 7/3/2001
K. 50-1112/4 Verslag namens de commissie 14/3/2001
K. 50-1112/5 Tekst aangenomen door de commissie 14/3/2001
K. 50-1112/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/3/2001
2-692/1 2-692/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/3/2001
2-692/2 2-692/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 22/3/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
20/2/2001   Indiening Doc. K. 50-1112/1
13/3/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/3/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1112/4
14/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 113, p. 48-50
15/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-0/o10)
Integraal verslag nr. 114, p. 30-31
Doc. K. 50-1112/6
15/3/2001   Aanneming na amendering door commissie
9/3/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/20 2-82/20 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/3/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/3/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
13/3/2001   Inleidende uiteenzetting
minister van Binnenlandse Zaken
13/3/2001   Bespreking
13/3/2001   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
16/3/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-692/1 2-692/1 (PDF)
22/3/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-692/2 2-692/2 (PDF)
22/3/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/3/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/3/2001   Bekrachtiging en afkondiging
18/4/2001   Bekendmaking (12597 - 12602)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/3/2001, 15/3/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/3/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/3/2001 5 21/3/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 17/3/2001 0 21/3/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/3/2001 18/4/2001 , blz 12597 - 12602

Kruispuntbank van de wetgeving