S. 2-685 Dossierfiche K. 50-1236

Wetsontwerp houdende instemming met het Voedselhulpverdrag 1999, en met de Bijlagen, gedaan te Londen op 13 april 1999
Regering G. Verhofstadt I  

ratificatie van een overeenkomst
voedselhulp
Wereldvoedselprogramma

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-685/1 2-685/1 (PDF) Wetsontwerp 14/3/2001
2-685/2 2-685/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/4/2001
K. 50-1236/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 4/5/2001
K. 50-1236/2 Verslag namens de commissie 6/6/2001
K. 50-1236/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/6/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/3/2001   Indiening Doc. 2-685/1 2-685/1 (PDF)
14/3/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/4/2001   Inschrijving op agenda
3/5/2001   Algemene bespreking Hand. 2-110 Hand. 2-110 (PDF)
3/5/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-110 Hand. 2-110 (PDF)
3/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 2-110 Hand. 2-110 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/3/2001   Verzending naar commissie
29/3/2001   Inschrijving op agenda
29/3/2001   Uitgesteld
17/4/2001   Inschrijving op agenda
17/4/2001   Uitgesteld
19/4/2001   Inschrijving op agenda
19/4/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
19/4/2001   Bespreking
19/4/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
19/4/2001   Aanneming zonder amendering
19/4/2001   Tekst aangenomen
19/4/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
3/5/2001   Overzending Doc. K. 50-1236/1
6/6/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1236/2
14/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 26-27
14/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 133, p. 42
Doc. K. 50-1236/3
14/6/2001   Aanneming zonder amendering
14/6/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/9/2001   Bekrachtiging en afkondiging
19/2/2002   Bekendmaking (6128-6142)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/5/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/4/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/6/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/9/2001 19/2/2002 , blz 6128-6142

Kruispuntbank van de wetgeving