S. 2-681 Dossierfiche K. 50-867

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de veiligheid en de gezondheid van de consumenten
Regering G. Verhofstadt I  

productienorm
nationale uitvoeringsmaatregel
volksgezondheid
duurzame goederen
consument
kaderwet
gebrekkig product
bescherming van de consument
voedselveiligheid
veiligheid van het product
verbruik
speelgoedindustrie
levensmiddelenwetgeving
haar- en schoonheidsverzorging
Keuringsdienst van waren
aansprakelijkheid van de producent
diensten
consumentenvoorlichting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-867/1 Wetsontwerp 11/9/2000
K. 50-867/2 Amendement 12/12/2000
K. 50-867/3 Amendementen 8/1/2001
K. 50-867/4 Verslag namens de commissie 20/2/2001
K. 50-867/5 Tekst aangenomen door de commissie 20/2/2001
K. 50-867/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/3/2001
2-681/1 2-681/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 9/3/2001
2-681/2 2-681/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 27/3/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/9/2000   Indiening Doc. K. 50-867/1
20/2/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-867/4
7/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 111, p. 3-4
8/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+141/-0/o1)
Integraal verslag nr. 112, p. 29
Doc. K. 50-867/6
8/3/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
9/3/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-681/1 2-681/1 (PDF)
27/3/2001   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-681/2 2-681/2 (PDF)
27/3/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/3/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/4/2001   Bekrachtiging en afkondiging
14/6/2001   Bekendmaking (20304-20310)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/3/2001, 8/3/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/3/2001 15 26/3/2001
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/3/2001 0 26/3/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/4/2001 14/6/2001 , blz 20304-20310

Kruispuntbank van de wetgeving